قال الامام علی(علیه السلام): أَلاِْیمانُ عَلى أَرْبَعَةِ أَرْکان: أَلتَّوَکُّلِ عَلَى اللّهِ، وَ التَّفْویضِ إِلَى اللّهِ وَ التَّسْلیمِ لاَِمْرِللّهِ، وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ.ایمان چهارپایه دارد: توکّل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضاى الهى.

آخرین اخبار بوشهر

feed-image متن خوراک

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، سید حسن حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته خود گفت: ای اهل بیت رسول الله محبت شما فرض شده است از سوی خداوند در قران ،بس است این افتخار بزرگ برای شما که هر کس برشما (اهل بیت ) درودنفرستد نماز ندارد.
ایشان پس از سفارش به تقوا درمورد محاسبه نفس انسان درآخر سال هجری وآغاز سال جدید هجری گفتند: طبق فرمایش پیامبراسلام (ص) فرصت را برای عبادت وبندگی الله جل جلاله غنیمت بشمارد درحالت صحت وسلامت خداوند راعبادت کند درموقع بیماری این توان را ندارد وتا زمانیکه جوان است اطاعت پروردگار نماید در سن پیری عبادت برای او سخت می شود ودر زمانیکه در قید حیات است خدارا عبادت نمایدموقعی که مرگ  میرسد دروازه ی اعمال براو بسته می شود هرکس باید به فکر اصلاح خانواده واجتماع خود باشداگر درسال گذشته اهل تقوا بوده خدارا حمد وسپاس نماید واگر اهل گناه ومعصیت بوده توبه واستغفار نماید.
ایشان در ادامه گفتند: پس از سفارش به تقوا درمورد محاسبه نفس انسان درآخر سال هجری وآغاز سال جدید هجری اشاره شد،انسان طبق فرمایش پیامبراسلام (ص) فرصت را برای عبادت وبندگی الله جل جلاله غنیمت بشمارد درحالت صحت وسلامت خداوند راعبادت کند درموقع بیماری این توان را ندارد وتا زمانیکه جوان است اطاعت پروردگار نماید در سن پیری عبادت برای او سخت می شود ودر زمانیکه در قید حیات است خدارا عبادت نمایدموقعی که مرگ  میرسد دروازه ی اعمال براو بسته می شود هرکس باید به فکر اصلاح خانواده واجتماع خود باشداگر درسال گذشته اهل تقوا بوده خدارا حمد وسپاس نماید واگر اهل گناه ومعصیت بوده توبه واستغفار نماید.
خطبه دوم:
پس از توصیه به تقوا سال هجری قمری جدید را سال عزت واقتدار برای امت اسلام وکشور عزیزمان ودررأس آن مقام معظم رهبری حفظه الله باشد افتتاح سال هجری قمری بامحرم می باشد.متانت و مقام این ماه پیش خداوند بزرگ است واحترام آن از قدیم الایام است. در حدیثی روایت است که هنگامیکه پیامبروارد مدینه شد یهودیان را درحال روزه دید در روز عاشورا از ایشان پرسید چرا این روز را روزه گرفته اید گفتندامروزروز بزرگی است دراین روز حضرت موسی برفرعون پیروز شد حضرت موسی برای شکر گذاری این روز را روزه گرفته ما هم روزه می گیریم.حضرت رسول فرمود همانطورکه میدانید در سال 61  هجری بزرگترین جرم و گناه در زمان بخاطر شهادت سرور جوانان اهل بهشت گل خوشبوی پیامبر دارای بهترین پدر ومادر حضرت امام حسین در روز عاشورا بود . حرکت حضرت امام حسین رضی (اله عنه) بخاطرامر به معروف ونهی از منکر، اصلاح حکومت فاسق وفاسد وغیر مشروع آن زمان یزید ملعون می باشد مسلمانان امروز می بایست به امام حسین اقتدا نمایند وجامعه خود را اصلاح کنند امام شافعی محب اهل بیت در شعری می فرماید خطاب به اهل بیت رسول الله (ص) ای اهل بیت رسول الله محبت شما فرض شده است از سوی خداوند در قران ،بس است این افتخار بزرگ برای شما که هر کس برشما (اهل بیت ) درودنفرستد نماز ندارد امام ذهبی از علمای شافعی درمورد یزید لعنت الله علیه می گوید یزید ناصبی بود وبغض امام علی (ع) داشت شراب خوار بود ومنکرات انجام میداد دولتش رابا شهادت امام حسین (ع) شروع کرد وخاتمه دولتش واقعه حره که به مدینه حمله کردوبسیاری ازمردمان بنی هاشم واهل مدینه به شهادت رساند مردم او را نکوهش کردند واز او ناراضی بودند وخداوند به عمرش برکت نداد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ یعقوب شمسا در خطبه های نماز جمعه این هفته خود گفت: شهادت امام حسین و72 تن ازیاران ایشان قلب مسلمانان وپیروان ومحبان اهل بیت پیامبر را به درد آورد.
ایشان گفتند: درآستانه ماه محرم قرار داریم یکی از ماههای حرام که خداوندمسلمانان راموظف می کند تا حرمت وعظمت این ماه را حفظ کنند .خداوند درآیه 2سوره مائده می فرماید: ای مومنان حرمت شکن شعائردین خدا برای خود حلال ندانید وهمچنین ماههای حرام برای جنگ کردن حلال قرارندهید.طبق آیات ودستورات خداوند ماههای حرام که عبارتند از ذی القعده ،ذی الحجه،محرم ورجب نزد خداوند دارای عظمت وحرمتی بسیار بالا هستند که هرمسلمان که پیرو قرآن واحکام دین است باید نسبت به آن جامه عمل بپوشد وپایبند به احکام وشعائر دین باشد.
یکی از حوادثی ناگوار وغم انگیزی که دراین ماه محرم سال 61هجری رخ داد واقعه کربلا بود که منجربه شهادت امام حسین و72 تن ازیاران ایشان شد که قلب مسلمانان وپیروان ومحبان اهل بیت پیامبر را به درد آورد.شخصیتی چون فرزند علی ابن ابی طالب وفاطمه سیده نساء العالمین حفید ونوه رسول الله (ص) که درسن طفولیت وکودکی پیامبر (ص) به آن ارادت خاصی داشت ومی فرمود:(هما ریحانتان من الدنیا ) یعنی حسن وحسین دو ریحان وبوی خوش من هستند  چونکه پیامبر(ص) همیشه حضرت حسن وحسین رادر بغل می گرفت وآنها را می بوسید آنها رابه ریحان تشبیه کرده است ودر روایتی دیگر می فرماید: (هذان ابنای من احبهما فقد احبنی ) این دوفرزندان من هستند هرکس که آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است ودر روایتی دیگر می فرماید (من احبها فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی )
هرکسی که به این دو بزرگوار محبت کند به من محبت کرده است وهرکسی که آنها را برنجاند مرا رنجانیده است.احادیث درباره فضایل امام حسین بسیارزیاد است ودرباره فضیلت امام حسین و برتری ومقام ومنزلت ایشان همین بس است که پیامبر(ص) می فرماید:(الحسن والحسین سیداشباب اهل الجنه) حسن وحسین آقایان وسروران جوانان اهل بهشت هستند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ محمد جمالی در خطبه های نماز جمعه این هفته خود گفت: قرآن زکات را مقرون نماز گردانیده "واقیموا الصلاه و ءاتوا الزکواه وارکعوا مع الرکعین"
ایشان با اشاره به اینکه زکات یکی از ارکان مهم اسلام و مثل دیگرارکان اسلام فرض وواجب است گفت: یکی از حکمتهای مهم خداوند در خلقت انسانها این است که انسانها  را به دو قسمت تقسیم  کرده است گروه اول اغنیاء گروه دوم فقراءباید یک تعدادی غنی باشندتا با مال خود تجارت کنند و یک گروه دیگر فقیر تا اینکه کارها وتجارت تعطیل نشود زکات به اصناف هشت گانه ای که نامشان در قرآن برده شده است داده می شود فقرا کسانی هستند که مستحق زکات می باشند ما باید در شناسایی فقرا ومستحقین زکات دقت کنیم هر شخصی رانمی توان فقیر حساب کرد باید در مورد چگونگی فقر وچگونگی فقراء تحقیق کنیم بزرگان می گویند همه عبادتها را انسان به خوبی می تواند انجام دهد به استثناء زکات که انسان موءمن اگر دقت نکند ممکن است مال ذکات خود را به شخصی به عنوان مستحق که فقیر است پرداخت کند بعد از مدتی معلوم شود فقیر نیست ومستحق ذکات نبوده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ یوسف ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته خود گفت: ابتدای سا ل هجری ماه محرم الحرام هستیم که مارا به یک حادثه جانسوز وغمناک یادآور می کند.
ایشان گفتند: بافرا رسیدن سال جدید هجری قمری اولا: هر فردی از ما با نفس خود باید وقفه داشته باشد ودفتر اعمال یک ساله خود باز نگری کند چنانچه خوب باشد شکرا لله بجا آورد که خداوند اورابه کارهای نیک موفق نموده وچنانچه تقصیری داشته باشد ازآن توبه کند وبا نیت خیر واطاعت ازفرامین الله وارد سال جدید شود زیرا خداوند به ما دستور داده که محاسبه نفس داشته باشیم وهمیشه بنگریم که ما برای دین وآخرت خود چه تقدم نموده ایم(یاایها الذین امنوا اتقواالله ولتنظر نفس ماقدمت  لغد) وفرموده سیدنا علی  رضی الله عنه آنچه در بخاری آمده (ارتحلت الدنیا مدبره وارتحلت الاخره مقبله ولکل واحده منها بنون فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا فان الیوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل)
دوماً : ابتدای سا ل هجری ماه محرم الحرام هستیم که مارا به یک حادثه جانسوز وغمناک یادآور می کند حادثه کربلا شهادت مظلومانه فرزند رسول (ص)، حسین ابن علی (رضی الله عنهم)، آن شخصی است که پیامبر ما درمنزلتش فرموده (ان الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا )سنن ترمذی )
(والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه ) سنن ترمذی ومسند احمد)
(وحسین منی وانا منه احب الله من احب حسینا) الجامع الکبیر للسیوطی
آن انسان آزاده که تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم وستم نرفته اند وبرای پیروانش روا نمی دیدند و درس آزادگی وبندگی برای انسانیت به ارمغان آورده اند.اوست اسوه آزادی وعزت خواهی،واین ویژگی که یادآور شد از ایشان بدور و عجیب نیست چون او فرزند حیدر کرار فاتح خیبر،شکننده کمر زورگویان ونوه آن کوه استوار رسول خدامی باشدواز چشمه جوشان همت آنها سیراب گشته پس او فرزند کیست ؟ پدرش کیست ؟حضرت علی ،مادرش کیست ؟حضرت فاطمه،نوه کیست ؟ رسول خداو خدیجه کبری ام المومنین ،عمویش کیست ؟جعفر طیار ،عمه اش کیست؟ ام هانی بنت ابی طالب وخا لش کیست ؟القاسم پسرپیامبر وخاله اش کیست ؟زینب بنت رسول الله ،آیا کسی هست که همچون نسبی داشته باشد...

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ محمد انزاری در خطبه های نماز جمعه این هفته خود گفت:حضرت حسین بن علی(ع) اول جنگ درکربلا چنین گفت ".وانی لااری الموت الاسعاده ولاالحیاه مع الظالمین الا برما ". به تحقیق نمی بینم مرگ را مگر سعادت ونمیبینم زندگی در کنار ستمگران مگر عار وننگ .
ایشان در ابتدا با اشاره به داستان ولادت حضرت و فضائل ایشان گفتند: از نظراخلاق مردی فاضل وکثیر الصوم والصلاه،شجاع ومردی است که 25 باربا پای پیاده به حج رفتند  ریحانه الرسول،زکی ،الرشید ،الطیب وسید المبارک بود در    7 سالگی او پیامبراز دنیا رفت حسین 30سال با پدر خود زندگی کرد. پیامبر(ص) فرموداحبّ الله من احبّ حسیناً"خداوند دوستدارحسین را دوست می داردونیز فرمود حسین ٌ منّی و انا من حسین  "حسین از من است ومن از حسین خداوند اورا دوست دارد ومحبت حسین ایمان وبغض اونفاق حضرت رسول ا... (ص)حسین را بردوش خود حمل می کرد درحضور اصحاب ومی فرمود اللهم انّی احبّه فاحبّه واحبّ من یحبّه "خدایا من اورا دوست دارم تو نیز دوستش بدار ودوستانش را هم دوست بدار" .درروایت آمده رسول ا... حسین را  با بچه های هم سن وسالش در راهی دیدند اورا صدا زدند وبوسیدنند وبغل کردند همه بچه ها دوست داشتند چنین پدر بزرگی می داشتند.حسین(ع) خطیب ، بلیغ و فصیح بود واز پدر خود این صفات را به ارث برده بود در اول جنگ درکربلا چنین گفت ".وانی لااری الموت الاسعاده ولاالحیاه مع الظالمین الا برما ".
به تحقیق نمی بینم مرگ را مگر سعادت ونمیبینم زندگی در کنار ستمگران مگر عار وننگ .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر ©1391