پرینت

به گزارش سرویس خبری امور روحانیون دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر خطبه های این هفته جزیره خارک توسط شیخ احمد رضا کنعانی خوانده شد. ایشان  در خطبه های این هفته را به مباحث ایمان و ارکان ایمان پرداخت.

 

ایشان به از حمد خداوند و سفارش به تقوا، به آیه 136 سوره نساء (يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي انزل من قبل و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) اشاره کرده و گفت: عقیده ایمانی مومن ایجاب می کند که مطابق ایمانی که خداوند عزوجل منظور دارد نسبت به دین شناخت داشته و عمل کند.

ایشان ارکان ایمان را برشمرده و گفت: از جمله ارکان ایمان، ایمان به ملائکه است و اینکه چه خصوصیتی دارند و چه اعمالی انجام می دهند. «لا یعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما یومرون» (سوره تحریم آیه 6) نافرمانی خدا نکرده و ماموریت خویش را که خداوند بر آنها محول کرده است انجام می دهند. ایمان به تمامی این مجموعه ارکانی، همان ایمان مورد نظر خداوند است که خداوند در سوره والعصر می فرماید: تمام انسانها در خسران و زیانند، مگر کسانی که ایمان دارند..

در روایتی آمده که جیرئیل امین در قالب شخصی حاضر شده و از ارکان ایمان از پیامبر (ص) سوال کرد. پیامبر (ص) در جواب فرمود: «ان تؤمن بالله و ملائکه و کتبه و رسله و الیوم الاخر، و تومن بالقدر خیره و شره» سپس ایشان به اعمال فرشتگان اشاره  کرده و گفت: فرشتگان شب و روز به ذکر خداوند مشغولند و هیچگاه خسته و ملول نمی شوند و تعدادشان را کسی جز خداوند نمی داند. اهمیت این موضوع تا آنجا است که خداوند متعال بارها در قرآن کریم عنوان داشته است: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله...» به این معنا که تمام رسولان، و مومنان به خدا و ملائکه ایمان دارند. «ولکن البرّ من آمن بالله..» (بقره/177) و نیک کرداری جز این نیست که به خدا، روز آخرت، ملائکه و فرشتگان ایمان بیاوریم.

ایشان در ادامه فرمود: ایمان به فرشتگان به دو صورت است: مجمل و مفصل؛ و مجمل به دوگونه است. یکی اینکه همانطور که در کتاب و سنت آمده است به وجود فرشتگان اقرار کنیم و اینکه آنها مخلوقی از مخلوقات خدا بوده و کسی آنها را نمی بیند. در مسند احمد از عبدالله مسعود روایت شده که پیامبر (ص) دو مرتبه جبرئیل امین را به شکل واقعای دید و در حدیثی حضرت رسول(ص) فرمود: جبرئیل را به صورت حقیقی دیدم که 600 بال داشت و هر بال آن افق را پوشیده بود. دومین عبارت مجمل بودن، همان مقام و منزلت را به آنها دادن است که خداوند داده است. هیچ صفتی از صفات خداوند را نداشته و با اینکه از نور خلق شده و خلقتشان از نور بوده است، نباید مورد عبادت قرار گیرند.