پیش شماره اول نشریه فرهنگی، اجتماعی اعتصام

چاپ نشریه فرهنگی، اجتماعی اعتصام با چاپ پیش شماره اول در بهار 1390 آغاز شد. این نشریه به همت مرکز فرهنگی پژوهشی امت محمد(ص) وابسته به دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر تولید شد.

صاحب امتیاز این نشریه حضرت حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد احمدی است. این پیش شماره در 32 صفحه به چاپ رسید.

1- سخن سردبیر/حضرت حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم دشتی/2

دانلود: سخن سردبیر2- فقر و غنا از دیدگاه قرآن/رضا پرواس/3

دانلود: فایل فقر و غنا از دیدگاه قرآن3- شرایط و علائم ظهور در کتب اهل سنت/سیدرضی قادری/4-5

دانلود: شرایط و علائم ظهور در کتب اهل سنت4- برادری امت در کلام پیشوای ملت/مقام معظم رهبری/6-8

دانلود: برادری امت در کلام پیشوای ملت5- یاد ایام/سید محمدحسن موسوی/9

دانلود: یاد ایام6- آشنایی با مسلمانان جهان-مسلمانان روسیه/نویسنده: بهمن قبادی/10

دانلود: آشنایی با مسلمانان جهان -مسلمانان روسیه7- معرفی مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر-شیخ احمد سعادتی/11

دانلود: معرفی مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر-شیخ احمد سعادتی8- دورالاخلاق المحمدیه فی تحکیم مبانی الوحده الاسلامیه/12-14

دانلود: دورالاخلاق المحمدیه فی تحکیم مبانی الوحده الاسلامیه9- بیداری اسلامی/کاظم باغبانی یکتا/15-17

دانلود: بیداری اسلامی10- مروری گذرا بر انسجام اسلامی/غلامحسین بجلی/18-19

دانلود: مروری گذرا بر انسجام اسلامی11- طلایه داران تقریب (1)-شیخ محمود شلتوت/امین حسینی مقدم/20

دانلود: طلایه داران تقریب-شیخ محمود شلتوت12- گامی در مسیر ما شدن/سیدمحمدرضا موسوی/21

دانلود: گامی در مسیر ما شدن13- خانواده، مهمترین رکن تعالی جامعه/حکیمه صادقی/22

دانلود: خانواده، مهمترین رکن تعالی جامعه14- آداب معاشرت-سلام و مصافحه/محمد م./23

دانلود: آداب معاشرت-سلام و مصافحه15- ماهی کوچولو/حبیب عمادی خواه – کاردستی/24

دانلود: ماهی کوچولو – کاردستی16-جوان، مدرنیته و بحران هویت دینی/هادی شجاعی/25

دانلود: جوان، مدرنیته و بحران هویت دینی17- آیا می دانید که…؟!/محمد بجلی/26-27

دانلود: آیا می دانید که…؟18- گریزی به دنیای اینترنت و کتاب/احمد حسنی/28

دانلود: گریزی به دنیای اینترنت19- شعر/آخوند نعمانی ترکمن روحانی و عالم بزرگ اهل سنت/30

دانلود: شعر