دشمن با ترویج بی حجابی اصل نظام را نشانه گرفته است

دشمن با ترویج بی حجابی اصل نظام را نشانه گرفته است

image_pdfimage_print

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان با ترویج بی بندوباری و بی حجابی و بدحجابی به دنبال ضربه زدن به اصل نظام اسلامی هستند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به امر مهم ازدواج در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تاکید کرد و واقفان و خیران را نیز برای فراهم کردن زمینه های ازدواج جوانان فراخواند.
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی چهارشنبه شب در جلسه درس اخلاق که با حضور طلاب و خانواده های شان در مدرسه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، مساله ازدواج را یک مساله اجتماعی دانست و تاکید کرد: اگر می گوییم ازدواج امری اجتماعی است، پس تنها والدین نسبت به فراهم کردن وسائل ازدواج مسؤولیت ندارند، بلکه همه از جمله دولت در این باره مسؤولیت دارند.
وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس، بر لزوم توجه به امر ازدواج در این لایحه تاکید کرد و افزود: در بودجه دولت باید بندی برای تسهیل ازدواج جوانان وجود داشته باشد، در سازمان اوقاف و امور خیریه نیز باید به این مساله توجه شود، خیرین عزیز نیز باید بیش از پیش در این عرصه فعالیت کنند؛ واقفان نیز بایستی موقوفاتی را برای امر ازدواج در نظر بگیرند.
این مرجع تقلید افزود: متاسفانه با وجود این که ازدواج یک امر مهم و رسالت اجتماعی است اما برنامه ریزی درست و جامعی برای آن صورت نمی گیرد؛ امیدواریم در بودجه سال آینده رقم مناسبی برای تسهیل شرایط ازدواج جوانان در نظر گرفته شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به موضوع مهم انتخاب همسر اشاره کرد و گفت: دسته ای از مردم در این زمینه بسیار سخت گیر هستند؛ این دسته برای انتخاب همسر سال ها اینجا و آنجا می روند و با بهانه های کوچک از ازدواج صرفنظر می کنند.
وی افزود: دسته ای از مردم نیز سهل گیر هستند، به صرف آشنایی کوچک در کوچه و خیابان و بدون کمترین تحقیقی و دقتی نسبت به امر ازدواج اقدام می کنند و بعد از مدتی کارشان به جدایی کشیده می شود، این دو شیوه هر دو غلط است.
این مرجع تقلید یادآورشد: دسته ای نیز گرفتار اوهام هستند، برخی با معیارهای که مطرح می کنند دنبال شریک مناسب برای زندگی نمی گردند؛ بلکه به دنبال حاکمیت در زندگی هستند، این شیوه برتری جویی در انتخاب همسر عاقبت خوشی نخواهد داشت.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر این که افراد در انتخاب همسر باید هدف های خود را کاملا مشخص کنند، گفت: برخی از جوانان دنبال خانواده هایی می روند که پدر دختر مال و ثروت فراوان داشته باشد و با این مساله دنبال تجارت هستند؛ برخی نیز از طریق انتخاب همسر دنبال جاه و مقام هستند.
وی با یادآوری روایتی از حضرت رسول(ص) بیان داشت: حضرت می فرمایند «کسی که همسری را انتخاب کند تا این که از نام و نشان آن خانواده به مقام و جایگاهی برسد، عاقبت ذلیل خواهد شد؛ کسی که به دنبال مال باشد نیز دچار فقر و تنگدستی خواهد شد».
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم مهم ترین نکته در انتخاب همسر بر اساس مبانی اسلامی را دیانت دانست و تاکید کرد: در آیات قرآن بویژه آیه ۲۶ سوره نور ملاک و معیارها آمده است و مفسران نیز تعابیر و تفاسیر خوبی در این باره بیان کرده اند؛ محتوای این سوره به گونه ای است که اگر عمل شود آثار و برکات بسیار خوبی دارد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه، اظهار داشت: متاسفانه مساله حجاب در کشور و حتی در شهر قم به صورت زننده در آمده است، بارها تاکید کرده ایم مساله حجاب از یک حکم شرعی فرعی خارج شده و جزو اصول قرار گرفته است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان با ترویج بی بندوباری و بی حجابی و بدحجابی به دنبال ضربه زدن به اصل نظام اسلامی هستند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزایش طلاق بویژه در سال های اولیه ازدواج را ناشی از عدم دقت کافی در انتخاب همسر دانست و خطاب به طلاب و فضلای حاضر در جلسه، تاکید کرد: شما باید این مطالب را برای مردم به درستی تبیین کنید تا جوانان با انتخاب درست بتوانند زندگی مشترک خوبی داشته باشند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان با ترویج بی بندوباری و بی حجابی و بدحجابی به دنبال ضربه زدن به اصل نظام اسلامی هستند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم توجه به امر مهم ازدواج در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تاکید کرد و واقفان و خیران را نیز برای فراهم کردن زمینه های ازدواج جوانان فراخواند.
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی چهارشنبه شب در جلسه درس اخلاق که با حضور طلاب و خانواده های شان در مدرسه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، مساله ازدواج را یک مساله اجتماعی دانست و تاکید کرد: اگر می گوییم ازدواج امری اجتماعی است، پس تنها والدین نسبت به فراهم کردن وسائل ازدواج مسؤولیت ندارند، بلکه همه از جمله دولت در این باره مسؤولیت دارند.
وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس، بر لزوم توجه به امر ازدواج در این لایحه تاکید کرد و افزود: در بودجه دولت باید بندی برای تسهیل ازدواج جوانان وجود داشته باشد، در سازمان اوقاف و امور خیریه نیز باید به این مساله توجه شود، خیرین عزیز نیز باید بیش از پیش در این عرصه فعالیت کنند؛ واقفان نیز بایستی موقوفاتی را برای امر ازدواج در نظر بگیرند.
این مرجع تقلید افزود: متاسفانه با وجود این که ازدواج یک امر مهم و رسالت اجتماعی است اما برنامه ریزی درست و جامعی برای آن صورت نمی گیرد؛ امیدواریم در بودجه سال آینده رقم مناسبی برای تسهیل شرایط ازدواج جوانان در نظر گرفته شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به موضوع مهم انتخاب همسر اشاره کرد و گفت: دسته ای از مردم در این زمینه بسیار سخت گیر هستند؛ این دسته برای انتخاب همسر سال ها اینجا و آنجا می روند و با بهانه های کوچک از ازدواج صرفنظر می کنند.
وی افزود: دسته ای از مردم نیز سهل گیر هستند، به صرف آشنایی کوچک در کوچه و خیابان و بدون کمترین تحقیقی و دقتی نسبت به امر ازدواج اقدام می کنند و بعد از مدتی کارشان به جدایی کشیده می شود، این دو شیوه هر دو غلط است.
این مرجع تقلید یادآورشد: دسته ای نیز گرفتار اوهام هستند، برخی با معیارهای که مطرح می کنند دنبال شریک مناسب برای زندگی نمی گردند؛ بلکه به دنبال حاکمیت در زندگی هستند، این شیوه برتری جویی در انتخاب همسر عاقبت خوشی نخواهد داشت.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر این که افراد در انتخاب همسر باید هدف های خود را کاملا مشخص کنند، گفت: برخی از جوانان دنبال خانواده هایی می روند که پدر دختر مال و ثروت فراوان داشته باشد و با این مساله دنبال تجارت هستند؛ برخی نیز از طریق انتخاب همسر دنبال جاه و مقام هستند.
وی با یادآوری روایتی از حضرت رسول(ص) بیان داشت: حضرت می فرمایند «کسی که همسری را انتخاب کند تا این که از نام و نشان آن خانواده به مقام و جایگاهی برسد، عاقبت ذلیل خواهد شد؛ کسی که به دنبال مال باشد نیز دچار فقر و تنگدستی خواهد شد».
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم مهم ترین نکته در انتخاب همسر بر اساس مبانی اسلامی را دیانت دانست و تاکید کرد: در آیات قرآن بویژه آیه ۲۶ سوره نور ملاک و معیارها آمده است و مفسران نیز تعابیر و تفاسیر خوبی در این باره بیان کرده اند؛ محتوای این سوره به گونه ای است که اگر عمل شود آثار و برکات بسیار خوبی دارد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه، اظهار داشت: متاسفانه مساله حجاب در کشور و حتی در شهر قم به صورت زننده در آمده است، بارها تاکید کرده ایم مساله حجاب از یک حکم شرعی فرعی خارج شده و جزو اصول قرار گرفته است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان با ترویج بی بندوباری و بی حجابی و بدحجابی به دنبال ضربه زدن به اصل نظام اسلامی هستند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزایش طلاق بویژه در سال های اولیه ازدواج را ناشی از عدم دقت کافی در انتخاب همسر دانست و خطاب به طلاب و فضلای حاضر در جلسه، تاکید کرد: شما باید این مطالب را برای مردم به درستی تبیین کنید تا جوانان با انتخاب درست بتوانند زندگی مشترک خوبی داشته باشند

بازدیدها: 42

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

تلفن : 077-33560757-8
پست الکترونیک : boushehr@dmsonnat.ir
آدرس : بلوار آیت ا...طالقانی(خ صلح آباد) ، خ خبرنگار، خ خرد شرقی ،دفترنماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

کل بازدیدکنندگان
154712
بازدید امروز
166
افراد آنلاین
0
طراحی و اجرا پویاپردازان جنوب